Het was een mooie dag vandaag en na het pannekoeken bakken voor de vriendjes op het kinderdagverblijf van Noah mocht ik op weg naar Zaamen, een grachtenpand met vergaderruimtes in hartje Haarlem. Ondanks de over het algemeen moeilijk te vinden parkeerplaatsen in centrum Haarlem kon ik praktisch voor de deur parkeren bij Zaamen. Het was een statig grachtenpand en ik kon bij na niet geloven dat ik voor een uiterst gunstig tarief hier mijn social media training mocht geven. Eenmaal binnengekomen was ik werkelijk verbluft door de uiterst verzorgde en stijlvolle indelingen van de verschillende kamers.

De workshop moest met zo’n locatie wel een positieve impuls krijgen! Na enkele minuten kwamen Coen Hagens, Ludwig Westerveld en Kelly Zomer binnen. Zij hadden op deze mooie lente dag de moeite genomen om iets bij te leren, namelijk hoe ze beter met WordPress om kunnen gaan om een goed online profiel op te bouwen. Normaliter zouden we elkaar wekelijks zien 5 minuten verderop bij het UWV kantoor in Haarlem. In samenwerking met het leerwerk loket van Haarlem, onderdeel van het UWV, probeer ik jongeren een nieuwe manier aan te leren om aan werk te komen. Deze trainingscyclus is onderdeel van mijn eigen ambitie om met Nederland Werkt Mee de werking op de arbeidsmarkt te veranderen. Mijn doel is om de jongeren te leren sociale media doelbewust toe te passen om hun lokale en sociale netwerken te activeren om hen bewust te helpen om aan werk te komen.

Meer over WordPress

Vandaag stonden de voornamelijk stil bij het gebruik van WordPress, hoe je je basis instellingen moet wijzigen, het verschil tussen een bericht en een pagina, hoe je met widgets kon werken in je sidebar en hoe je met foto’s en hyperlinks kan werken. De jongeren hebben niet allemaal even veel affiniteit met de computer, maar mijn interactieve workshop met een groot scherm leek goed te werken. Ik heb goede hoop dat Coen, Ludwig en Kelly na vandaag in staat zullen zijn om hun blog aantrekkelijker uit te bouwen. Vandaag hebben we ook op de blogs samengewerkt om de vergaderruimtes van Zaamen in Haarlem beter vindbaar te maken in Google. Zou het hun uiteindelijk lukken om zichzelf met hun naam beter vindbaar te krijgen in Google?

Het nut van Twitter

Naast WordPress maakte ik ook een start om het nut van Twitter uit te leggen. Zo kon ik laten zien hoe ik via Twitter contact kreeg met vergaderruimte Zaamen. Dat is weer een voorbeeld hoe je online netwerken kunnen gebruiken om iets te zoeken, ook als je elkaar niet kent, vooral als je hashtags zoals ‘#durftevragen’ gebruikt. Mijn zoektocht naar een goede trainingsruimte in hartje Haarlem kreeg maar liefst aandacht van 7 Twitter accounts: @vergaderlocatie, @HotelHaarlem, @Prinsenconnect, @Hostelboat, @ReneStoop, @HaarlemseTweets en natuurlijk @ZaameninHaarlem. Dit zijn 7 netwerken die ik niet of nauwelijks ken, maar met Twitter wel makkelijk benaderbaar. Zo liet ik ook mijn trainees zien hoe ze met een tool zoals bijvoorbeeld Hootsuite makkelijk ‘gericht kunnen luisteren’, bijvoorbeeld naar vacatures in en rondom Haarlem.

Natuurlijk is sociale media niet de heilige graal voor werkzoekenden, maar het is in ieder geval ‘rijker’ dan het standaard proces van sollicitaties doen. Sociale media biedt werkzoekenden op een makkelijke manier kansen in nieuwe netwerken, wat juist nodig is om meer kans te hebben om warme introducties te krijgen! Over 2 weken weer verder bij het UWV.

Nederland Werkt Mee

Na maandenlang praten was het dan zover, ongeveer 3 weken geleden kon ik aan de slag met werkzoekenden uit Rotterdam. Onze operationele partner AccelUnifystelde een van haar trajecten beschikbaar en vond zo 6 werkzoekenden die bereid waren om naast het reguliere programma, om AutoCAD tekenaar te worden, mee te werken aan het online programma van Nederland Werkt Mee.Ook al is ons systeem niet geheel gereed, de gedachte achter het activatie programma konden we gaan testen met een groep van 6 werkzoekenden. De deelnemers hebben sinds kort succesvol kun AutoCAD certificaat behaald en daarmee zijn alle overeenkomsten wel zo’n beetje benoemd.

Het is een groep met diverse achtergronden, absoluut een grote uitdaging om hen te kunnen helpen om weer werk te vinden.De deelnemers waar we mee starten zijn Frank, Silvia, Rachel, Wouter, Cor en Ashok. Ik ben erg benieuwd hoever het mij gaat lukken om hen het activatie programma van Nederland Werkt Mee sucessvol te laten afronden.

Wat betekent het activatie programma voor de deelnemers?

Voor mij was het belangrijkst om van start te gaan met mensen die echt graag een nieuwe, moderne manier willen leren om werk te vinden. Aangezien er in deze eerste testgroep er geen verplichtingen zijn, moet ik het absoluut hebben van eigen enthousiasme en toewijding. Dus moest ik in de eerste sessie hen erg duidelijk maken dat er een aantal belangrijke zaken waarmee ze geconfronteerd zouden worden:

 • Het leren omgaan met sociale media zoals WordPress, Twitter, YouTube en Linkedin om een zogenaamde ‘profiel 2.0’ op te bouwen
 • Expliciet zichtbaar zijn in de sociale media, om anderen te laten zien dat ze hard hun best doen om weer werk te vinden
 • Bekenden uit sociale netwerken om hulp durven te vragen voor de verschillende activiteiten van het activatie programma
 • Netwerk opdrachten uitvoeren om mensen uit hun sociale en lokale netwerken te helpen
 • Breed en tactisch netwerken om steeds dichter bij potentiele werkgevers te komen

Wat kan een probleem zijn voor hen?

Hoe gaan mijn deelnemers het netwerken op sociale media ondervinden?
Vooral op het punt van zichtbaarheid op de sociale media heb ik veel discussie gehad, voornamelijk met de vraag wat te doen als er ‘negatief’ commentaar komt. Daarin moest ik eerlijk zijn, die zou er vast en zeker komen! Op die momenten zullen zij zelf, met elkaar en waar mogelijk met mij het negatieve commentaar zo goed mogelijk beantwoorden, zodat er om z’n minst meer begrip zal ontstaan voor hun zoektocht naar werk.
En wat als er personen zijn die structureel negatief zijn over de activiteiten? Nou, die gaan we gewoon negeren, of zelfs unfrienden! Waarom? Omdat echte vrienden juist steun en positieve commentaar kunnen bijdragen in het gehele proces. Mijn deelnemers heb ik nadrukkelijk uitgelegd dat structurele zichtbaarheid van al hun moeite essentieel is om anderen steeds makkelijker te betrekken om hen te helpen. Daarnaast is het makkelijker voor mensen om een goed beeld van iemand te krijgen, veel beter dan alleen maar een cv ergens te lezen.

Waar staan we na 3 weken met Hoogvliet Werkt Mee?

Na 3 weken heb ik duidelijk gemerkt dat de groep een natuurlijke orde heeft met leiders en volgers. Het is een groep met diverse redenen waardoor ze al enige tijd werkloos zijn, redenen waardoor ik duidelijk begrijp waarom het voor hen moeilijk is om aan werk te komen. Wat zeker leuk is om te zien dat duidelijk de twee dames meer voortgang maken dan de heren en dat hun communicatie, vooral online, ook frequenter is. Daarnaast heb ik ook mogen ervaren dat het reizen en de daarmee gemoeide reiskosten duidelijk een issue zijn voor mijn deelnemers, waardoor we nu voornamelijk via Facebook communiceren :). Eigenlijk is het meest positieve resultaat dat de groep zichzelf optrekt om te werken aan hun profiel op WordPress. Persoonlijk merk ik zelf dat ik door de verhalen meer binding krijg met mijn deelnemers en ook daadwerkelijk meer het gevoel dat hen beter ken dan alleen maar de cv. Nu zijn de WordPress sites nog niet goed genoeg om in de wereld te promoten, over een paar weken vast en zeker wel!

Ook is er geen sponsoring om de deelnemers uit Rotterdam te helpen, ik blijf erin geloven dat ik hen kan helpen om hun eigen lokale en sociale netwerken te activeren om hen te helpen. En dan moet het een kwestie van tijd zijn totdat zij  geintroduceerd worden bij werkgevers waarvoor zij iets kunnen betekenen. Wordt vervolgd …

In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu.

De WWNV, Wet Werk Naar Vermogen, komt eraan in 2013.  De minima in Nederland zal hard getroffen worden en er zal meer armoede komen. Helaas zijn de bezuinigingen nodig, want ik wil ook niet dat mijn kinderen opgezadeld worden met de schulden van mijn generatie. Dit betekent niet dat ik vind dat we zo op een ‘sociale’ manier met elkaar om moeten gaan in een verzorgingsstaat. Echter begrijp ik wel dat de overheid, net als veel corporates, wel zo moet acteren. Tot harde bezuinigingen overgaan, zoals Philips bijvoorbeeld ook dit jaar heeft besloten om 500 miljoen te besparen, is goed financieel management. Dat moet zij doen om haar continuïteit te waarborgen, dat moet Nederland ook doen om niet te gaan lijken op de Zuid-Europese landen. En de gevolgen die daardoor ontstaan, waaronder crisis, moet leiden tot nieuwe markt initiatieven om deze op te lossen …

Op welk zorgstelsel kunnen wij nog rekenen?
Bij Philips wordt dan rekening gehouden met de gevolgen voor de ontslagen medewerkers en wordt er met de vakbonden onderhandeld over een sociaal plan. Net als bij veel andere corporates, zal waarschijnlijk een bedrag tussen 15.000 – 25.000 Euro worden vrijgemaakt om ontslagen medewerkers op te vangen en hen waar mogelijk aan werk te helpen. Tot nu toe kon Philips, net als elk Nederlands bedrijf, rekenen op al het goede van ons zorgstelsel. Nu de schatkisten van ons zorgstelsel duidelijk minder gevuld zijn, merken Nederlanders die net ontslagen zijn dat ze al sinds 2010 minder hulp krijgen van het UWV. En nu de overheid, dus ook vanuit begrijpbare redenen, moet inkrimpen in zowel banen als uitgaven, op welk zorgstelsel kunnen getroffenen dan nog rekenen?

Cleanup Estonia
Bij Nederland Werkt Mee geloven wij dat wij op elkaar moeten kunnen rekenen, waar wij onze verantwoording nemen om onze vrienden, familie en buurtgenoten helpen. Terug naar hoe het vroeger was? Misschien wel een klein beetje … We leven in een maatschappij met instituties (overheden, banken, corporates) waarbij geld vaak de sterkste drijfveer is. Wij zijn van mening dat met veel minder geld ook heel veel bereikt kan worden, maar dan moeten wij als normale burgers elkaar gaan helpen. Zie maar hoe de burgers van Estland samen hun bossen in 1 dag schoonmaakten met een budget van 500.000 Euro, terwijl hun overheid daarvoor ruim 2 jaar nodig zou hebben met meer dan 22 miljoen Euro.

Doelstellingen Nederland Werkt Mee in 2012
Wij van Nederland Werkt Mee werden geïnspireerd en wij gaan dat ook doen met de werkloosheid! Wij geloven dat een leven zonder werk geen leven is en dat we beter verdienen dan wat ‘het systeem’ ons nu en in de komende jaren te bieden heeft. We willen daarom in 2012 met een sociaal innovatie programma het volgende bereiken:

 • minimaal 10.000 werklozen aan werk helpen, maar ons doel ligt op 50.000!
 • een nationaal initatief met TV, sociale media, gamification & offline communities opzetten
 • 100% bekendheid onder alle Nederlanders
 • 2-3% Nederlanders activeren om elkaar te helpen, bij het vinden van werk
 • vernieuwd gedrag onder Nederlanders om lokale relaties te verstevigen en daardoor natuurlijk elkaar te helpen

Open het Dorp was de laatste keer dat wij in Nederland op TV elkaar opriepen om elkaar in Nederland te helpen

Want als wij dat niet doen, dan zullen wij in de komende jaren juist het tegengestelde bereiken van de millenniumdoelen! We zijn met z’n allen zo goed bezig om anderen in het buitenland te helpen, in 2012 willen wij onszelf onder de aandacht brengen. De laatste keer dat wij elkaar hielpen was met ‘Open het Dorp’ met Mies Bouwman.

Mijn inspiratiebronnen
Dit is mijn eerste blog over Nederland Werkt Mee en in de komende maanden zullen er nog meer volgen, waaronder waar wij van start gaan en hoe we het willen doen. Ondertussen wil ik op persoonlijke titel deze blog wel opdragen aan twee mensen waar ik absoluut mijn inspiratie heb opgedaan:

Gevonden worden door Google via sociale media

Online gevonden worden, voordat we gezocht worden! Dat is voor mij het zakelijke doel van social media. De essentie ligt in het feit dat je online eigenlijk moet doen, wat je normaal offline ook doet om te netwerken. Door inhoud en dialoog creëer je vertrouwen en door eerst te geven (zaaien), zullen referrals komen (business gegund krijgen). Bij elk netwerk club geldt het principe van zaaien & oogsten als het fundament om relaties te bouwen. In het algemeen gaat om waardevolle contact- / actiemomenten die we met elkaar hebben. En bij het bouwen van relaties gaat niets boven de klik die je met elkaar offline moet hebben, dus de lunch, borrel en diners! Het is echter het gebrek aan goede contactmomenten tussen deze offline momenten, dat zo jammer is voor het opbouwen van een goede relatie.

Maar een email spreekt vaak niet meer zoveel tot onze verbeelding, maar Tweets, Facebook messages en blogs vaak nog wel. Waarom? Omdat mails toch vaak iets hebben van een continue stroom van todo’s en moeilijk terug te vinden zijn omdat de volgende dozijn alweer staat te wachten. En een email is 1 op 1, terwijl in social media we openlijk met anderen kunnen communiceren. Het is eigenlijk heel simpel, hoe vaak zien we nog ketting mails & brieven? Dat is toch voorbij? Een goede video werkt in dat opzicht veel beter, zie maar het succesvoorbeeld van Lady Gaga. Maar jammer dat de meeste mensen veelal door personal branding motieven vaak alleen denken aan zenden, terwijl het luisteren en het reageren veel effectiever is.

Authenticiteit door inhoud en dialoog

 • Door online consistent mee te doen aan relevante dialogen, dus je hoeft niet gelijk je eigen blog te starten. Dit kan in Linkedin groepen, maar eigenlijk overal. Zoek gewoon op Google op de woorden die ook andere mensen gebruiken om te zoeken en ga dan waar je kan reageren. Zo wordt je gevonden voordat je gezocht wordt …
 • Door wel een eigen blog te starten, zodat je mensen online meer diepgang biedt. Als je dan namelijk reacties schrijft op andere nieuwsberichten, forums en groepen, dan kan je met een link naar je eigen blog voor meer diepgang zorgen. Je zult hiermee ook zien dat het het gedeelte van je traffic via referral sites zal toenemen. Dit verkeer is dus relevanter dan direct traffic.
 • Gebruik Twitter om je authenticiteit te versterken, door mensen te laten zien waar jij deze periode over praat, aan werkt of over nadenkt. Twitter laat dus je ‘top of mind’ zien. Twitter is handig om bij reacties (@Twitternaam op Twitter) achter je naam neer te zetten, zodat mensen je makkelijk kunnen volgen en bereiken. Voor mij is Twitter persoonlijk een meer interactief netwerk tool dan Linkedin, Linkedin is wat meer gesloten, terwijl in Twitterland in principe iedereen open staat voor contact.
 • YouTube, Slideshare en Prezi maken het leuker. Blogs en reacties blijven vaak teksten, zonder multi media kan dit alles erg saai overkomen. Door korte video’s op te nemen, zul je zien dat het bezoek aan je website veel langer duurt. – Laat zien met wie je praat. Dus gebruik veel foto’s van mensen die met je praten, dat is meer waard dan een stuk tekst zonder reacties. En als je geen reacties krijgt, ga daar dan om vragen. Een spreker zonder publiek is toch geen gezicht?

Hoe zaai je?

 • Ten eerste door goede reacties te geven, de schrijver van de blog / nieuwsartikel krijgt ze niet zo vaak en zal dit enorm waarderen. Mijn tip is om in je reacties dus altijd links op te nemen naar je eigen relevante blogs, presentaties of video’s.
 • Storytelling, een zeer effectief element in communicatie. Goede blogs, video’s en presentaties kunnen hier een sterke bijdrage aan leveren.
 • Door gericht te luisteren en mensen gericht aandacht te geven. Dit kun je doen door een reactie op een Linkedin discussie in een groep of een mention op Twitter te doen. Deze omgevingen zijn al vaak persoonlijker dan een blog of nieuwssite waar je niet vaak op komt.
 • Probeer de eerste te zijn die geeft, dat werkt altijd goed in elke relatie. Als je vaak reacties achterlaat, is de kans dat op jouw blogs een reactie komt ook groter. Je kunt mensen dan ook bewust vragen om een reactie en uit wederkerigheid krijg je de gunst terug. Het gekke is dat dit veel makkelijker is dan te bedenken waarover je moet Twitteren of moet bloggen. Feedback geven is makkelijker dan zelf een verhaal te houden voor een publiek.

Waarom is social media effectief?

 • Feedback krijgen op onze verhalen is iets wat wij offline heel normaal vinden. Echter online zijn wij op dat vlak asocialer, aangezien online slechts 15-20% van ons blogt en reviews schrijft of andere vormen van feedback geeft. Hier is wel een interessante hefboom, omdat een grote deel van de rest (dus 80-85%) over het algemeen wel vaak de inhoud van de groep die schrijft wel gebruikt in de zoektocht naar kennis en om besluiten te nemen. Offline is vaak 51% nodig om 49% mee te krijgen, maar online overtuigt dus 15-20% van de groep al de rest.
 • Als we het over zaaien hebben, dan is alles wat we digitaal doen een digitaal zaadje. In het verhaal van Hans en Grietje werden hun zaadjes / broodkruimels opgegeten en konden ze hun weg niet meer terugvinden. Echter online blijven onze zaadjes / kruimels continue aanwezig, waardoor er altijd een kans is dat ze vindbaar, verspreidbaar en manipuleerbaar zijn. Het is de essentie om gevonden te worden, voordat we gezocht worden.
 • Social media is over het algemeen asynchroon, we kunnen gesprekken voeren zonder op hetzelfde tijdstip bij elkaar te zijn. Bekijk maar eens hoe moeilijk het is om in deze dagen uberhaupt een afspraak te maken. En met het zicht op vergrijzing, zal de workforce alleen maar meer en harder moeten werken, waardoor het steeds moeilijker wordt om een face-to-face ontmoeting te hebben.
 • Online kun je veel effectiever de relevantie bepalen die je in potentie hebt met mensen. Linkedin is een goed startpunt, maar blogs, tweets, video’s, presentaties en dialoog vullen het beeld perfect aan.
 • Online kun je ook mensen gelijk benaderen. De Linkedin Inmail is een zeer effectief middel om mensen buiten je netwerk toch aan te kunnen schrijven. Het kost je misschien wel een paar Euro, maar offline kost het je vaak een veelvoud. Bedenk maar eens hoe makkelijk het is om een interessante spreker op een evenement te kunnen spreken, als je al uberhaupt tijd had om naar het evenement toe te gaan. Zie maar eens met wie ik bijvoorbeeld een afspraak kon krijgen, door te starten met een Inmail.

Maar het metafoor is eigenlijk hetzelfde aan het twijfelen of je wel in de stad wil wonen en niet liever van de rust geniet op het platteland … en waar je zaken wil doen

Unconsciously we’re all quite asocial online. This is because we don’t actually see the face of the other person online, like when we’re sitting in the car. But the essence of social media marketing is to be social, or else customers will just not accept us in their online comfort zones.

Continue Reading...

In 5 years from now our giants like Google, Yahoo, Ebay, Amazon, Expedia combined will be less valuable than Facebook. Why? Because currently they’re just the ‘in-between-man’ in an inefficient web. The social web will be efficient enough for endusers to get better deals without them!

Continue Reading...

If we all can lose X trillions (X.000.000.000.000) in tricks that bankers and investors use, why can’t we just give 1% of it to charity? Yes, we can!! We just need charity to be more available, easy, transparent and efficient. Kiva.org has done this. My idea is to replicate such results for many charity organizations!!! Read this blog and vote for my idea and help me to get startup investments for this idea.

Continue Reading...

Usually we always try to crawl before we stand and run. But so often so many people think they can create a community that will be successful. But as a community is like running, shouldn’t we first test if we can stand?

Continue Reading...

In my opinion the 2.0 trend is about:
– the technologies (AJAX, Webservices, widgets, gadgets) allowed internet users to:
— enjoy the ease of use of web applications in browsers
— to create their own desktops (iGoogle) and communities (Facebook)
— to create mashups (a location based content table and Google maps is most used)
– the valuation of such a trend has some pillars:
— there is a value in a network
— and if the network is open enough, new value (actions / ideas / collaboration) will be generated
— the power of virals
— if something is cool / hot / funny is introduced to a social network
— there is a chance that millions of people will see / enjoy it – without any marketing
— you need people who normally don’t have time / knowledge to contact each other to participate
— so new nodes / connections are introduced to the network
— increasing the chance of new ideas / collaboration etc.

Web 2.0 – that’s the fun / social stuff – goes faster than Enterprise
– sharing (Flickrs etc., Delicious, YouTube, Twitter, Blogs)
– staying in touch with friends / acquaintances with just a click a way (Facebook, PerfSpot, MySpace)
– social games that pull millions of people from social networks to play along (MafiaWars)
– collaboration – wikipedia

Enterprise 2.0 – the same Web 2.0 ideas introduced – mainly to improve collaboration
– collaboration (Blogs, Confluence, BaseCamp, Jira, SalesFroce, ZohoCRM)
– staying in touch (Linkedin, Xing)
– mashups: integrating Google maps with your CRM client list

And ECM
– it provides and manages the content – not really 2.0
— in Web 2.0 – you do not control the content, it’s user Generated
– enterprises should find 2.0 ways to get their content used more in social networks
— this would enlarge the lifecycle and value of the content
— a thought that you can creat your own social network around content – small chance
— works better if your content can be taken into iGoogle / Linkedin / Slideshare
– so ECM is in my opinion not really Web 2.0
— I mean, how many organizations really like the WebCMS module of Documentum?
— I’ve seen many projects moving away from it
— because it’s not userfriendly enough to get people to use it
— that’s the key of 2.0 – getting more people on board

2.0 business case is often hard
– but it surely needs to be lead by pioneers with support of management (top-down)
— it makes no sense if new ideas that are generated will take months / years to get approval
— then there is no use the form new ideas
– highlight positive cases of good results of 2.0
— when for instance people who normally would never meet, have launched a very successful idea and the execution generated great ROI
— create workshops or presentations about internal wikis, issue tracking tools
— do this regularly, managers must take the lead
– people need to be stimulated to change their way of working
— allow people to work more from home, check their progress through the tool, not based on their availability at the office
— this also saves some C02 by the way

There are many chances in Health 2.0. But like anywhere else, you need visionary leaders. And in the Netherlands the current Minister Ab Klink doesn’t really show the right vision nor does he communicate / collaborate the right way. What can you say … he’s just not ready for the 2.0 stuff.

Continue Reading...