Archives For Sociaal Nederland

In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu.

De WWNV, Wet Werk Naar Vermogen, komt eraan in 2013.  De minima in Nederland zal hard getroffen worden en er zal meer armoede komen. Helaas zijn de bezuinigingen nodig, want ik wil ook niet dat mijn kinderen opgezadeld worden met de schulden van mijn generatie. Dit betekent niet dat ik vind dat we zo op een ‘sociale’ manier met elkaar om moeten gaan in een verzorgingsstaat. Echter begrijp ik wel dat de overheid, net als veel corporates, wel zo moet acteren. Tot harde bezuinigingen overgaan, zoals Philips bijvoorbeeld ook dit jaar heeft besloten om 500 miljoen te besparen, is goed financieel management. Dat moet zij doen om haar continuïteit te waarborgen, dat moet Nederland ook doen om niet te gaan lijken op de Zuid-Europese landen. En de gevolgen die daardoor ontstaan, waaronder crisis, moet leiden tot nieuwe markt initiatieven om deze op te lossen …

Op welk zorgstelsel kunnen wij nog rekenen?
Bij Philips wordt dan rekening gehouden met de gevolgen voor de ontslagen medewerkers en wordt er met de vakbonden onderhandeld over een sociaal plan. Net als bij veel andere corporates, zal waarschijnlijk een bedrag tussen 15.000 – 25.000 Euro worden vrijgemaakt om ontslagen medewerkers op te vangen en hen waar mogelijk aan werk te helpen. Tot nu toe kon Philips, net als elk Nederlands bedrijf, rekenen op al het goede van ons zorgstelsel. Nu de schatkisten van ons zorgstelsel duidelijk minder gevuld zijn, merken Nederlanders die net ontslagen zijn dat ze al sinds 2010 minder hulp krijgen van het UWV. En nu de overheid, dus ook vanuit begrijpbare redenen, moet inkrimpen in zowel banen als uitgaven, op welk zorgstelsel kunnen getroffenen dan nog rekenen?

Cleanup Estonia
Bij Nederland Werkt Mee geloven wij dat wij op elkaar moeten kunnen rekenen, waar wij onze verantwoording nemen om onze vrienden, familie en buurtgenoten helpen. Terug naar hoe het vroeger was? Misschien wel een klein beetje … We leven in een maatschappij met instituties (overheden, banken, corporates) waarbij geld vaak de sterkste drijfveer is. Wij zijn van mening dat met veel minder geld ook heel veel bereikt kan worden, maar dan moeten wij als normale burgers elkaar gaan helpen. Zie maar hoe de burgers van Estland samen hun bossen in 1 dag schoonmaakten met een budget van 500.000 Euro, terwijl hun overheid daarvoor ruim 2 jaar nodig zou hebben met meer dan 22 miljoen Euro.

Doelstellingen Nederland Werkt Mee in 2012
Wij van Nederland Werkt Mee werden geïnspireerd en wij gaan dat ook doen met de werkloosheid! Wij geloven dat een leven zonder werk geen leven is en dat we beter verdienen dan wat ‘het systeem’ ons nu en in de komende jaren te bieden heeft. We willen daarom in 2012 met een sociaal innovatie programma het volgende bereiken:

  • minimaal 10.000 werklozen aan werk helpen, maar ons doel ligt op 50.000!
  • een nationaal initatief met TV, sociale media, gamification & offline communities opzetten
  • 100% bekendheid onder alle Nederlanders
  • 2-3% Nederlanders activeren om elkaar te helpen, bij het vinden van werk
  • vernieuwd gedrag onder Nederlanders om lokale relaties te verstevigen en daardoor natuurlijk elkaar te helpen

Open het Dorp was de laatste keer dat wij in Nederland op TV elkaar opriepen om elkaar in Nederland te helpen

Want als wij dat niet doen, dan zullen wij in de komende jaren juist het tegengestelde bereiken van de millenniumdoelen! We zijn met z’n allen zo goed bezig om anderen in het buitenland te helpen, in 2012 willen wij onszelf onder de aandacht brengen. De laatste keer dat wij elkaar hielpen was met ‘Open het Dorp’ met Mies Bouwman.

Mijn inspiratiebronnen
Dit is mijn eerste blog over Nederland Werkt Mee en in de komende maanden zullen er nog meer volgen, waaronder waar wij van start gaan en hoe we het willen doen. Ondertussen wil ik op persoonlijke titel deze blog wel opdragen aan twee mensen waar ik absoluut mijn inspiratie heb opgedaan: