Archives For Nederland Werkt Mee

Nederland Werkt Mee

Na maandenlang praten was het dan zover, ongeveer 3 weken geleden kon ik aan de slag met werkzoekenden uit Rotterdam. Onze operationele partner AccelUnifystelde een van haar trajecten beschikbaar en vond zo 6 werkzoekenden die bereid waren om naast het reguliere programma, om AutoCAD tekenaar te worden, mee te werken aan het online programma van Nederland Werkt Mee.Ook al is ons systeem niet geheel gereed, de gedachte achter het activatie programma konden we gaan testen met een groep van 6 werkzoekenden. De deelnemers hebben sinds kort succesvol kun AutoCAD certificaat behaald en daarmee zijn alle overeenkomsten wel zo’n beetje benoemd.

Het is een groep met diverse achtergronden, absoluut een grote uitdaging om hen te kunnen helpen om weer werk te vinden.De deelnemers waar we mee starten zijn Frank, Silvia, Rachel, Wouter, Cor en Ashok. Ik ben erg benieuwd hoever het mij gaat lukken om hen het activatie programma van Nederland Werkt Mee sucessvol te laten afronden.

Wat betekent het activatie programma voor de deelnemers?

Voor mij was het belangrijkst om van start te gaan met mensen die echt graag een nieuwe, moderne manier willen leren om werk te vinden. Aangezien er in deze eerste testgroep er geen verplichtingen zijn, moet ik het absoluut hebben van eigen enthousiasme en toewijding. Dus moest ik in de eerste sessie hen erg duidelijk maken dat er een aantal belangrijke zaken waarmee ze geconfronteerd zouden worden:

  • Het leren omgaan met sociale media zoals WordPress, Twitter, YouTube en Linkedin om een zogenaamde ‘profiel 2.0’ op te bouwen
  • Expliciet zichtbaar zijn in de sociale media, om anderen te laten zien dat ze hard hun best doen om weer werk te vinden
  • Bekenden uit sociale netwerken om hulp durven te vragen voor de verschillende activiteiten van het activatie programma
  • Netwerk opdrachten uitvoeren om mensen uit hun sociale en lokale netwerken te helpen
  • Breed en tactisch netwerken om steeds dichter bij potentiele werkgevers te komen

Wat kan een probleem zijn voor hen?

Hoe gaan mijn deelnemers het netwerken op sociale media ondervinden?
Vooral op het punt van zichtbaarheid op de sociale media heb ik veel discussie gehad, voornamelijk met de vraag wat te doen als er ‘negatief’ commentaar komt. Daarin moest ik eerlijk zijn, die zou er vast en zeker komen! Op die momenten zullen zij zelf, met elkaar en waar mogelijk met mij het negatieve commentaar zo goed mogelijk beantwoorden, zodat er om z’n minst meer begrip zal ontstaan voor hun zoektocht naar werk.
En wat als er personen zijn die structureel negatief zijn over de activiteiten? Nou, die gaan we gewoon negeren, of zelfs unfrienden! Waarom? Omdat echte vrienden juist steun en positieve commentaar kunnen bijdragen in het gehele proces. Mijn deelnemers heb ik nadrukkelijk uitgelegd dat structurele zichtbaarheid van al hun moeite essentieel is om anderen steeds makkelijker te betrekken om hen te helpen. Daarnaast is het makkelijker voor mensen om een goed beeld van iemand te krijgen, veel beter dan alleen maar een cv ergens te lezen.

Waar staan we na 3 weken met Hoogvliet Werkt Mee?

Na 3 weken heb ik duidelijk gemerkt dat de groep een natuurlijke orde heeft met leiders en volgers. Het is een groep met diverse redenen waardoor ze al enige tijd werkloos zijn, redenen waardoor ik duidelijk begrijp waarom het voor hen moeilijk is om aan werk te komen. Wat zeker leuk is om te zien dat duidelijk de twee dames meer voortgang maken dan de heren en dat hun communicatie, vooral online, ook frequenter is. Daarnaast heb ik ook mogen ervaren dat het reizen en de daarmee gemoeide reiskosten duidelijk een issue zijn voor mijn deelnemers, waardoor we nu voornamelijk via Facebook communiceren :). Eigenlijk is het meest positieve resultaat dat de groep zichzelf optrekt om te werken aan hun profiel op WordPress. Persoonlijk merk ik zelf dat ik door de verhalen meer binding krijg met mijn deelnemers en ook daadwerkelijk meer het gevoel dat hen beter ken dan alleen maar de cv. Nu zijn de WordPress sites nog niet goed genoeg om in de wereld te promoten, over een paar weken vast en zeker wel!

Ook is er geen sponsoring om de deelnemers uit Rotterdam te helpen, ik blijf erin geloven dat ik hen kan helpen om hun eigen lokale en sociale netwerken te activeren om hen te helpen. En dan moet het een kwestie van tijd zijn totdat zij  geintroduceerd worden bij werkgevers waarvoor zij iets kunnen betekenen. Wordt vervolgd …

In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu.

De WWNV, Wet Werk Naar Vermogen, komt eraan in 2013.  De minima in Nederland zal hard getroffen worden en er zal meer armoede komen. Helaas zijn de bezuinigingen nodig, want ik wil ook niet dat mijn kinderen opgezadeld worden met de schulden van mijn generatie. Dit betekent niet dat ik vind dat we zo op een ‘sociale’ manier met elkaar om moeten gaan in een verzorgingsstaat. Echter begrijp ik wel dat de overheid, net als veel corporates, wel zo moet acteren. Tot harde bezuinigingen overgaan, zoals Philips bijvoorbeeld ook dit jaar heeft besloten om 500 miljoen te besparen, is goed financieel management. Dat moet zij doen om haar continuïteit te waarborgen, dat moet Nederland ook doen om niet te gaan lijken op de Zuid-Europese landen. En de gevolgen die daardoor ontstaan, waaronder crisis, moet leiden tot nieuwe markt initiatieven om deze op te lossen …

Op welk zorgstelsel kunnen wij nog rekenen?
Bij Philips wordt dan rekening gehouden met de gevolgen voor de ontslagen medewerkers en wordt er met de vakbonden onderhandeld over een sociaal plan. Net als bij veel andere corporates, zal waarschijnlijk een bedrag tussen 15.000 – 25.000 Euro worden vrijgemaakt om ontslagen medewerkers op te vangen en hen waar mogelijk aan werk te helpen. Tot nu toe kon Philips, net als elk Nederlands bedrijf, rekenen op al het goede van ons zorgstelsel. Nu de schatkisten van ons zorgstelsel duidelijk minder gevuld zijn, merken Nederlanders die net ontslagen zijn dat ze al sinds 2010 minder hulp krijgen van het UWV. En nu de overheid, dus ook vanuit begrijpbare redenen, moet inkrimpen in zowel banen als uitgaven, op welk zorgstelsel kunnen getroffenen dan nog rekenen?

Cleanup Estonia
Bij Nederland Werkt Mee geloven wij dat wij op elkaar moeten kunnen rekenen, waar wij onze verantwoording nemen om onze vrienden, familie en buurtgenoten helpen. Terug naar hoe het vroeger was? Misschien wel een klein beetje … We leven in een maatschappij met instituties (overheden, banken, corporates) waarbij geld vaak de sterkste drijfveer is. Wij zijn van mening dat met veel minder geld ook heel veel bereikt kan worden, maar dan moeten wij als normale burgers elkaar gaan helpen. Zie maar hoe de burgers van Estland samen hun bossen in 1 dag schoonmaakten met een budget van 500.000 Euro, terwijl hun overheid daarvoor ruim 2 jaar nodig zou hebben met meer dan 22 miljoen Euro.

Doelstellingen Nederland Werkt Mee in 2012
Wij van Nederland Werkt Mee werden geïnspireerd en wij gaan dat ook doen met de werkloosheid! Wij geloven dat een leven zonder werk geen leven is en dat we beter verdienen dan wat ‘het systeem’ ons nu en in de komende jaren te bieden heeft. We willen daarom in 2012 met een sociaal innovatie programma het volgende bereiken:

  • minimaal 10.000 werklozen aan werk helpen, maar ons doel ligt op 50.000!
  • een nationaal initatief met TV, sociale media, gamification & offline communities opzetten
  • 100% bekendheid onder alle Nederlanders
  • 2-3% Nederlanders activeren om elkaar te helpen, bij het vinden van werk
  • vernieuwd gedrag onder Nederlanders om lokale relaties te verstevigen en daardoor natuurlijk elkaar te helpen

Open het Dorp was de laatste keer dat wij in Nederland op TV elkaar opriepen om elkaar in Nederland te helpen

Want als wij dat niet doen, dan zullen wij in de komende jaren juist het tegengestelde bereiken van de millenniumdoelen! We zijn met z’n allen zo goed bezig om anderen in het buitenland te helpen, in 2012 willen wij onszelf onder de aandacht brengen. De laatste keer dat wij elkaar hielpen was met ‘Open het Dorp’ met Mies Bouwman.

Mijn inspiratiebronnen
Dit is mijn eerste blog over Nederland Werkt Mee en in de komende maanden zullen er nog meer volgen, waaronder waar wij van start gaan en hoe we het willen doen. Ondertussen wil ik op persoonlijke titel deze blog wel opdragen aan twee mensen waar ik absoluut mijn inspiratie heb opgedaan: